WWW.BITHERM.CZ

Czech Slovak Polish Russian Swedish
English German French Italian Spanish
Designov otopn tlesa BITHERM
 • Aura
 • Teplovodn proveden
 • Vkony a ceny
 • Pepoet vkon
 • Nvod k pouit
 • Nkup
 • Kombinovan proveden
 • Cenk
 • Zpt
 • Interaktivn pepotov tabulka tepelnch vkon
  Zadat vlastn hodnoty teplotnch spd Teplotn exponent n [ - ]
  Vlastn nastaven teplotnch spd
  Teplotn spd raditoru [C] Tepeln vkon raditoru [W]

  Znm hodnota /

  Pepoten hodnota /
  0
  Vka raditoru Teplotn exponent n [-]
  1500 [mm] 1,2695
  2000 [mm] 1,2751