WWW.BITHERM.CZ

Czech Slovak Polish Russian Swedish
English German French Italian Spanish
Designová otopná tělesa BITHERM
 • Samba
 • Teplovodní provedení
 • Kombinované provedení
 • Výkony a ceny
 • El. topná tělesa - ceník
 • Nákup
 • Fotogalerie
 • Ceník
 • Zpět
 • V praxi se často využívá kombinovaný způsob vytápění zejména v prostorách koupelny, bazénů, fitness, nebo obytných prostor , kdy v topném období je využívána soustava ústředního vytápění s centrálním zdrojem tepla a mimo topnou sezónu je využíván elektrický zdroj tepla. K tomu účelu se vybavují otopná tělesa elektrickou odporovou topnicí.

  Radiátor

  Elektrická topná tělesa EL.05 jsou uzpůsobena pro vertikální montáž do otopných těles BITHERM a jsou vybavena omezovačem teploty. Tímto prvkem je zajištěna bezpečnost provozu otopného tělesa i v případě havarijní situace provázené nežádoucím únikem kapaliny z otopné soustavy. Omezovač teploty odpojí el. topné těleso, které lze opět uvést do provozu po odstranění závady.


  Technická data
  Příkon....................................... 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 W
  Jmenovité napětí ..................... 230V 50Hz
  Omezovač teploty .................... max. 90°C
  Třída spotřebiče ....................... I
  Pracovní poloha ....................... vertikální
  Připojovací závit .......................G1/2" (DIN ISO 228)
  Maximální provozní přetlak ...... 1,2 MPa    Elektrická topná tělesa   
  EL.05RK EL.05 RK

  Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení se připojuje do elektrické instalační krabice, případně je možné přívodní kabel opatřit síťovou vidlicí. Elektronický regulátor nabízí snadnou obsluhu vypínače, nastavení prostorové teploty od 5°C do 30°C a program sušení s dvouhodinovým cyklem. Je řízen mikroprocesorem, který zaručuje inteligentní a optimální provoz otopného tělesa v kombinovaném provozu elektrického a ústředního vytápění. Kovový nosný díl regulátoru zaručuje odolnost proti riziku mechanického poškození při montáži a umístění v blízkosti podlahy. Elektronický regulátor lze natáčet kolem své osy do obslužné polohy nebo při požadavku umístění do druhé vertikální komory otopného tělesa otočit regulátor o 180°.

  Krytí................................................ IP 44
  Délka připojovacího kabele ........... 1,2 m
  Pracovní poloha ............................. vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře  EL.05R EL.05 R

  Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení s integrovanou síťovou vidlicí UNISCHUKO se připojuje do zásuvky. Elektronický regulátor nabízí snadnou obsluhu vypínače, nastavení prostorové teploty od 5°C do 30°C a program sušení s dvouhodinovým cyklem. Je řízen mikroprocesorem, který zaručuje inteligentní a optimální provoz otopného tělesa v kombinovaném provozu elektrického a ústředního vytápění.

  Krytí ................................................ IP 20
  Délka připojovacího kabele ............ 1,5 m
  Pracovní poloha ............................. vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře  EL.05S EL.05 S
  Elektrické topné těleso se síťovou vidlicí a spínačem se připojuje do zásuvky. Provoz tělesa se reguluje ručně spínačem v poloze O a I.
  Krytí ................................................ IP 41
  Délka připojovacího kabele ............ 1,5 m
  Pracovní poloha ............................. vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře  EL.05E EL.05 E
  Elektrické topné těleso se připojuje do elektroinstalační krabice pevného elektrického rozvodu.
  Krytí ................................................ IP 44
  Délka připojovacího kabele ............ 1,5 m
  Pracovní poloha ............................. vertikální, v pravé nebo levé vertikální komoře  EL.05EI EL.05 INFRA

  Elektrické topné těleso s odděleným elektronickým regulátorem prostorové teploty s bezdrátovým přenosem signálu. Elektronický regulátor je vybaven denním programem s možností nastavení komfortní, útlumové a nezámrzné teploty a programem sušení.

  Krytí................................................ IP 44
  Délka připojovacího kabele ........... 1,2 m
  Pracovní poloha ............................. vertikální, pouze v pravé vertikální komoře  Poznámka:
  Podrobné informace o montáži el. topných těles jsou součástí návodu k použití.