WWW.BITHERM.CZ

Czech Slovak Polish Russian Swedish
English German French Italian Spanish
Elektrická topná tělesa a regulátory
el.05e EL.05 E

Elektrické topné těleso bez regulace teploty.

více informací >>>
el.05s EL.05 S

Elektrické topné těleso se síťovou vidlicí s kontrolkou a spínačem.
více informací >>>
el.05r EL.05 R

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a programem sušení.


více informací >>>
el.05rk EL.05 RK

Elektrické topné těleso s regulátorem prostorové teploty a sušícím programem.


více informací >>>
el.05i EL.05 INFRA

Elektrické topné těleso s INFRA regulátorem prostorové teploty.
více informací >>>
T-kus Odbočka
T - kus


Určeno pro zapojení radiátoru v kombinovaném provozu.více informací >>>
vs1 VS1
Vidlice
se spínačem


Síťová vidlice do zásuvky opatřená spínačem a kontrolkou.


více informací >>>
R10A R10A Regulátor

Termostatický regulátor pro regulaci prostorové teploty.více informací >>>
RE10A RE10A Elektronický regulátor

Elektronický regulátor pro regulaci prostorové teploty s dvouhodinovým programem sušení.více informací >>>

RTE RTE Elektronický regulátor

Elektronický regulátor pro regulaci prostorové teploty s dvouhodinovým programem sušení.více informací >>>
Lišta
ce


Obchodně technické informace

Elektrická topná tělesa do koupelnových radiátorů a otopných těles

Využívání dvou zdrojů tepla k vytápění a sušení textilií v celoročním provozu patří dnes v bytové výstavbě ke standardu. Převážně v koupelnách jsou instalována trubková otopná tělesa, která svou konstrukcí nabízí kombinovaný způsob připojení a to na otopnou soustavu ústředního topení a elektrické připojení prostřednictvím instalovaného elektrického topného tělesa.

Naše společnost přichází se širokou nabídkou elektrických topných těles řady EL.05, MEG, DBM, GT atd., která nabízí různý komfort obsluhy, funkce, regulace, designová řešení a výkony, ze kterých si lze vybrat pro konkrétní aplikace s radiátory pro teplovodní vytápění.

Volba příkonu elektrické topné tyče pro konkrétní radiátor se řídí doporučením výrobce trubkového radiátoru, který v průvodní dokumentaci pro radiátor uvádí doporučený, respektive maximální příkon elektrické topné vložky. Obecně se potřebný příkon elektrického ohřevu pro radiátor volí podle jmenovitého tepelného výkonu uváděného výrobcem při ΔT50K (75/65/20°C). Elektrické tělísko by nemělo překročit tuto udávanou hodnotu ve wattech tepelného výkonu. Montáž el. tělesa a podmínky montáže jsou obvykle uváděné v návodu příslušného elektrického topného zdroje, které je nezbytné respektovat a zároveň dbát na to, aby byly při montáži splněny další legislativní požadavky související s topenářskou a elektrotechnickou profesí. Před uvedením kombinovaného vytápění do provozu je důležité dbát na důkladné zavodnění radiátoru a jeho odvzdušnění. V době provozu kombinovaného vytápění ÚT/El provádět občasnou kontrolu zavzdušnění otopného tělesa a následně jej odvzdušnit.

Při používání koupelnového trubkového radiátoru k sušení ručníků a dalších textilních materiálů praných ve vodě je potřebné dodržovat správný postup při ukládání ručníků na radiátor. Radiátor, respektive ramena na která se ukládá vlhký ručník, musí být předem vyhřátá a poté lze ručník uložit. Pokud není tento postup dodržován, dochází po krátké době nevhodného používání radiátoru při sušení k pozvolné korozi radiátoru, na kterou nelze uplatňovat záruku. Tato informace pro uživatele trubkového radiátoru je významná neboť zvolený správný postup sušení prodlouží životnost laku a radiátor v kombinovaném zapojení ÚT/El je využíván dlouhá léta ke spokojenosti zákazníka.

Elektrická topná tělesa EL.05 jsou určena pro koupelnové a designové radiátory s umístěním v koupelně, sprše, fitness, bazénech nebo v dalších bytových prostorách. V topném období je využívána soustava ústředního vytápění s centrálním zdrojem tepla pro otop a sušení a mimo topnou sezónu je provozován elektrický zdroj umístěný v radiátoru s připojením k elektrické síti. Elektrická topná tělesa EL.05 jsou uzpůsobena pro vertikální (svislou) montáž do trubkových otopných těles s umístěním do dolní G1/2" závitové vývodky a jsou vybavena omezovačem teploty. Ve spojení s elektronickým regulátorem je zajištěna, v případě překročení teploty radiátoru, aretace vypnutého stavu do doby odstranění příčiny překročení provozní teploty radiátoru. Tímto prvkem je zajištěna bezpečnost provozu trubkového otopného tělesa i v případě havarijní situace, ke které může dojít v případě nežádoucího úniku kapaliny z otopné soustavy. Omezovač teploty odpojí el. topné těleso z provozu po celou dobu havarijní situace a poté lze el. těleso opět uvést do provozu restartem regulátoru. Tato funkce tělesa nachází uplatnění u kombinovaného vytápění koupelnovými radiátory v panelákové zástavbě a bytových domech při opravách topné soustavy, kdy je nezbytné při opravě vypouštět topnou vodu ze stoupaček.

Elektrické topné těleso EL.05 S je vybaveno síťovou vidlicí se spínačem umístěnou na kabelovém přívodu. Provoz radiátoru a elektrická topná tyč se obsluhuje pomocí zabudovaného spínače v síťové vidlici. Další nabídkou příslušenství el. těles je regulátor prostorové teploty (bimetalový termostat) se síťovou vidlicí a spínačem, typ R10A, kterým je regulován radiátor v závislosti na prostorové teplotě. Regulované radiátory vytápí a suší na základě nastavené prostorové teploty na regulátoru a při dosažení této nastavené teploty vypnou elektrický ohřev kapaliny v radiátoru.

Komfortnějším elektrickým tělesem určeným do koupelnových radiátorů je těleso EL.05 R s elektronickým regulátorem RE10A, který má obdobnou funkci, jako regulátor teploty R10A, avšak nabízí dále funkci sušení a má zabudovanou diagnostiku provozu i s aretací poruchového stavu. Elektronickým regulátorem RE10A lze regulovat vytápění prostoru tak, aby místnost nebyla přetápěna provozem radiátoru. Další funkce sušení je využívaná při potřebě dosušit použitou osušku nebo ručník po koupeli v mimo topném období. Také je používaná k temperování koupelny a předehřátí ručníku a osušky před koupelí a dosušení ručníku a osušky po koupeli.

Komfortním provedením je elektrické topné těleso EL.05 RK, které je přímo konstrukčně spojeno s elektrickou topnicí a při kompletaci s otopným trubkovým radiátorem tvoří jeden celek. K elektrické síti se připojuje přes pevně instalovanou krabici, která je obvykle zabudovaná ve stěně. Elektronický regulátor tělesa EL.05 RK má shodnou funkci s elektronickým regulátorem RE10A včetně diagnostiky provozu i s indikací a aretací poruchového stavu.

Posledním nabízeným elektrickým tělesem z řady EL.05 je el. těleso EL.05 I, které má oddělený programovatelný elektronický regulátor s infra přenosem informace na těleso. Elektrické těleso je použitelné pro umístění pouze do pravé sběrné komory radiátoru. Elektronický regulátor zajišťuje regulaci prostorové teploty, denní program s možností nastavení komfortní, útlumové a nezámrzné teploty a program sušení.

Další elektrická topná tělesa MEG, DBM, GT atd. jsou vybavena elektronickými regulátory s regulací vnitřní teploty kapaliny radiátoru a obvykle se používají pouze v radiátorech k sušení ručníků a osušek bez možnosti regulace prostorové teploty.

Při realizacích kombinovaného vytápění ÚT/El je v některých případech používaná odbočka-T, která umožňuje do jedné G1/2" závitové vývodky zabudovat elektrické topné těleso a zároveň připojit potrubí otopné soustavy. Pokud je koupelnový radiátor vybaven spodním středovým připojením pro napojení na otopnou soustavu, odbočka-T se pro zabudování elektrického tělesa nepoužívá a těleso se instaluje do jedné ze dvou stojin (sběrné a rozvodné komory) radiátoru. Všechna elektrická topná těles EL.05 kromě EL.05I lze zabudovat libovolně do pravé nebo levé stojiny radiátoru.